Atzealdea

Gipuzkoako udalerrietan bizikletaren erabilpena sustatu eta zabaltzeko programaren» 2015eko deialdia.

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentuko foru diputatuak 2015eko maiatzaren 29ko Foru Agindua hartu du:

«Diputatuen Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 27ko erabakiaz onartu ziren Gipuzkoako udalerrietan bizikletaren erabilpena sustatu eta zabaltzeko programako laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta 2014ko deialdia (2014ko ekainaren 4ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 104. zenbakian).Laguntza programa bultzatzen jarraitzeko asmoz, 2105. ekitaldirako ere deialdi publikoa egin behar da orain; eta horretarako aurtengo aurrekontuan aurreikusitako 25.000 euroko kreditua xedatu behar da.comments powered by Disqus