Bizikleta mugikortasuna bultzatzeko orduan, Gipuzkoako Foru Aldundiak gaiaren inguruko zenbait arau kaleratu ditu, arlo honetan egindako lanari lege babesa emateko. Hona hemen:


Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Araua.

Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren arautegia onartzen duen 70/2008 Foru Dekretua.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duen 2/2013 Foru Araua